Zonder founders geen Lansingerlandse Uitdaging!

Founders zijn (grote) bedrijven en maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij de lokale samenleving en hierin iets willen betekenen. Deze founder-partners maken Lansingerlandse Uitdaging financieel mogelijk.

Dankzij de financiële steun van founders kan het Uitdagings-team haar werk doen: Het inzichtelijk maken van de vragen van de ca 225 (!) stichtingen en verenigingen, zodat bedrijven kunnen bepalen hoe ze zich willen inzetten. En het jaarlijks organiseren van de maatschappelijke Beursvloer Lansingerland ( vermoedelijk najaar 2017) door het maken van mooie matches tussen betrokken bedrijven en organisaties.

Lansingerland-brede maatschappelijke vraagstukken oppakken

De founders van de Uitdaging, (grote) bedrijven en instellingen uit deze regio, willen een stap verder gaan om het verschil te maken. Zij gaan met elkaar projecten uitvoeren waar de samenleving beter van wordt en waarvoor sector overschrijdende samenwerking noodzakelijk is. Zo staat op dit moment bovenaan hun verlanglijstje het invoeren van breed gedragen sociaal betrokken ondernemen voor stichtingen en verenigingen die de subsidie stroom zien opdrogen. Daarnaast willen ze andere bedrijven inspireren om ook te ondernemen met oog voor de samenleving.

De founders van de Lansingerlandse Uitdaging komen 2 keer per jaar samen.

Het is inmiddels een netwerk waarin zij maatschappelijke én zakelijke samenwerking realiseren.

Welke reden en voordeel heeft het om founder te worden?

  • De bedrijfsvisie dat steun aan een duidelijk lokaal en maatschappelijk verantwoord initiatief een positief imago bevordert.
  • Het bevorderen van een krachtige lokale regio, leidt tot een versterkte positie van deze regio.
  • Goede (en extra) contacten met het lokale bedrijfsleven, het sociaal maatschappelijke domein en de lokale overheid, versterken de maatschappelijke en commerciële positie van het bedrijf.
  • Vooruit lopen in maatschappelijke ontwikkelingen, (maatschappelijk) initiatief nemen, van relaties bondgenoten maken en communiceren wat het bedrijf wil, leidt tot een beter imago en draagt indirect bij aan de resultaten.
  • Het steunen van zo’n breed lokaal initiatief geeft positieve uitstraling voor bedrijf en verhoogt de interne bedrijfstrots.
  • Het verbindt collega-Founders en -ondersteuners.
  • Het als bedrijf helder kiezen voor brede lokale steun aan diverse culturele, maatschappelijke, sociale en sportieve instellingen is een positief signaal. Het biedt tevens de mogelijkheid om in één vorm maatschappelijke doelen te steunen en niet telkens te moeten afwegen of incidentele steunvragen al dan niet moeten worden gehonoreerd.
  • Het bedrijf kan zich hiermee profileren en zich positief onderscheiden in Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap, en heeft daarmee een aantrekking op de arbeidsmarkt van sociaal bewogen medewerkers en professionals.
  • Dus is ondersteunen van de Lansingerlandse Uitdaging een manier om structureel mee te werken aan breed steunen en verbeteren van je eigen leef- en werkomgeving.
  • Lokaal de leefomgeving ondersteunen wordt in de (nabije) toekomst steeds belangrijker, doordat de overheid meer en meer de eigen verantwoordelijkheid bij de inwoners en bedrijven neerlegt.

Ook Founder worden?

Heeft u interesse in het founderschap? Wij staan u graag te woord. U kunt contact opnemen met Marija Maksimovic, manager van Lansingerlandse Uitdaging via 06-4150 4598 of e-mailadres: info@lansingerlandseuitdaging.nl.

Word founder, sponsor of vriend!