Secretaris Bestuurslid – Vrijwilligersfunctie Lansingerlandse Uitdaging

Wil jij je aansluiten bij een fris, professioneel netwerk van vrijwilligers? Om Lansingerland mooier te maken? Als Secretaris ben je onderdeel van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie, het vinden en behouden van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en het aansturen van de Manager. Onze Uitdaging bemiddelt in menskracht, materiaal en middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in Lansingerland. Wij hebben nog behoefte aan nieuwe mensen.

Wat wij vragen:

 • Een bijdrage te leveren als Secretaris waarbij je het bestuur van de Lansingerlandse Uitdaging ondersteunt met de volgende taken en verantwoordelijkheden.
 • Opmaken en versturen van de agenda voor diverse vergaderingen;
 • Verslag maken en verdelen van deze verslagen;
 • Meedenken met de te houden evenementen;
 • Daar waar mogelijk meehelpen in de organisatie;
 • Informeert het bestuur en vrijwilligers met informatie uit Lansingerland.
 • Wij vragen gemiddeld tussen de 1 á 2 uur per week van je tijd.

Wie doen er al mee?

Cock van Bommel – Voorzitter, Dolf Hinloopen – Penningmeester, Simone Roodenberg – Algemeen-Bestuurslid.

Leer deze bestuursleden in Lansingerland kennen en doe ook mee!

Wat wij bieden:

 • Door bij te dragen aan de Lansingerlandse Uitdaging die actief is op het maatschappelijke veld laat je als ondernemer zien wat maatschappelijk ondernemen is. Je geeft hier ook concreet invulling aan. Hiermee kan je jouw ondernemersactiviteiten mooi gebruiken om je te profileren en positioneren.
 • Je investeert in je netwerk, door ondernemers te ontmoeten die maatschappelijk ondernemen belangrijk vinden. Ook kom je door de activiteiten gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers tegen.
 • Om te vermenigvuldigen moet je kunnen delen. De Lansingerlandse Uitdaging is daar een perfect podium voor.
 • Samen ondernemen doe je door gezamenlijk een probleem op te lossen.
 • Wat is er mooier door jouw kennis en kunde beschikbaar te stellen voor mensen die het echt nodig hebben.

Interesse? Kijk op www.lansingerlandseuitdaging.nl. Onderdeel van de Nederlandse Uitdaging gesteund door het Oranjefonds. Marija Maksimovic is Manager van De Lansingerlandse Uitdaging bereikbaar via e-mail: info@lansingerlandseuitdaging.nl of mobiel: 06-41504598.